NVM Nieuws

Aanpassing knelgevallenregeling fosfaatrechten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Tweede Kamer op 18 juli jl. per brief geïnformeerd over het fosfaatrechtenstelsel. In haar brief gaat ze onder andere in op knelgevallen in de starterscategorie.